Home

Borghuis Counseling & Coaching begeleidt werkgerichte zingevingsvragen van organisatieteams, leidinggevenden, individuele medewerkers en particuliere opdrachtgevers.
Als coach counselor en trainer voor wie zakelijk of persoonlijk op adem wil komen. Als externe vertrouwenspersoon voor medewerkers die ongewenst gedrag ervaren van een collega.
Werkend in Utrecht, Zeist, Utrechtse Heuvelrug (Driebergen, Doorn, Leersum, Maarn, Maarsbergen), Veluwe (Ermelo, Harderwijk, Arnhem). In opdracht van werkgevers en particulieren.
 

Loopbaan en persoonlijk leven

 • passend werk vinden
 • starten als zelfstandig professional
 • de sfeer in je team verbeteren
 • bezielend leiding geven
 • gebeurtenissen waarop je invloed wilt hebben
 • reflecteren op indringende ervaringen
Deze vragen beïnvloeden je zelfvertrouwen. In je werk of privé. Versterkt dit elkaar, dan word je kritisch op jezelf en je omgeving. En dat belemmert je zicht op je mogelijkheden. 'Ben ik dat?' Je herkent jezelf niet meer.
 

Vertrouwenszaken bij ongewenst gedrag

 • intimideren
 • (verbaal) geweld
 • machtsmisbruik
 • pesten
 • discrimineren
 • niet gewenste intimiteiten
Voel je je als werknemer respectloos bejegend door een collega, dan ben je vaak geholpen met  een luisterend oor van een collega, personeelsfunctionaris of leidinggevende. In combinatie met  rechtstreeks aanspreken van de veroorzaker. Lost dit niks op, dan heb je als medewerker baat bij een vertrouwenspersoon. De organisatie zelf ook, want oncollegiaal respectloos gedrag dat inslijt, werkt als een olievlek en veroorzaakt sociale onveiligheid op de werkvloer. En regelmatig ziekteverzuim. Groot voordeel van een externe vertrouwenspersoon is diens onpartijdigheid,  onafhankelijkheid en het bewaken van de geheimhoudingscode.
 

Het resultaat van effectieve begeleidng

De coach counselor helpt in het coachingstraject onderzoeken waar het wringt; hoe je dit vlot kunt trekken;   wat je nodig hebt om werkelijk te gaan doen wat je wilt bereiken en hoe daarvoor zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat gaat je helpen, zowel zakelijk als privé.
Je werkgever verwijst je door naar de vertrouwenspersoon om ongewenst gedrag te melden. Borghuis Counseling & Coaching inspireert jou om zelf stappen te zetten zodat dit gedrag stopt. Je organisatie heeft hier belang bij, want herstel van vertrouwen spaart op veel manieren overbodige kosten.

Of het nu gaat om counseling of vertrouwenswerk, in beide begeleidingstrajecten zijn je eigen wil en vindingrijkheid inzet.  Dat schept licht en lucht, de voldoening doeltreffend te handelen in en buiten je werk.