Home

Borghuis Counseling & Coaching begeleidt vragen over persoonlijke ontwikkeling en zingeving in leven en werk. Particuliere klanten en professionele medewerkers zijn opdrachtgever voor wie zakelijk of persoonlijk op adem wil komen.


Dit is mijn aanbod als coach counselor; of  als onafhankelijk vertrouwenspersoon voor medewerkers die ongewenst gedrag ervaren van een collega.
Werkend in Utrecht, Zeist, Utrechtse Heuvelrug (Driebergen, Doorn, Leersum, Maarn, Maarsbergen), Veluwe (Ermelo, Harderwijk, Arnhem). In opdracht van werkgevers en particulieren.
 

Loopbaan en persoonlijk leven

  • passend werk vinden
  • de sfeer met collega's verbeteren
  • gebeurtenissen waarop je invloed wilt hebben
  • reflecteren op indringende ervaringen
Deze vragen beïnvloeden je zelfvertrouwen. In je werk of privé. Versterkt dit elkaar, dan word je kritisch op jezelf en je omgeving. En dat belemmert je zicht op je mogelijkheden. 'Ben ik dat?' Je herkent jezelf niet meer.
 

Vertrouwenszaken bij ongewenst gedrag

  • intimideren & (verbaal) geweld
  • machtsmisbruik
  • pesten
  • discrimineren
  • niet gewenste intimiteiten
Voel je je als werknemer respectloos bejegend door een collega, dan ben je vaak geholpen met  een luisterend oor van een collega, personeelsfunctionaris of leidinggevende. In combinatie met  rechtstreeks aanspreken van de veroorzaker. Lost dit niks op, dan heb je als medewerker baat bij een vertrouwenspersoon. De organisatie zelf ook, want oncollegiaal respectloos gedrag dat inslijt, werkt als een olievlek en veroorzaakt sociale onveiligheid op de werkvloer. En regelmatig ziekteverzuim. Groot voordeel van een externe vertrouwenspersoon is diens onpartijdigheid,  onafhankelijkheid en het bewaken van de geheimhoudingscode.
 

Het resultaat van effectieve begeleidng

De coach counselor helpt in het coachingstraject onderzoeken waar het wringt; wat je nodig hebt om werkelijk te gaan doen wat je wilt bereiken en hoe daarvoor zelf verantwoordelijkheid te nemen.

De onafhankelijke vertrouwenspersoon is er in je organisatie om ongewenst gedrag te melden. Borghuis Counseling & Coaching helpt jou om zelf een stap te zetten zodat dit gedrag stopt. Daarbij heb jij niet alleen zelf belang, maar ook je organisatie. Want herstel van vertrouwen bespaart veel kosten aan ziekteverzuim of zelfs ontslagregelingen.

In beide soorten begeleiding zijn je eigen wil en vindingrijkheid inzet.  Dat schept licht en lucht, de voldoening doeltreffend te handelen in en buiten je werk.