Over Borghuis

Veelzijdigheid aan invalshoeken kenmerkt Borghuis Counseling & Coaching: ook jij hebt veel kanten. Zo is er steeds een ingang die jou de weg opent naar jezelf. Met diepgang en blijvende verandering, i.p.v. tijdelijke symptoombestrijding. Het begeleidingstraject volgt geen vast stramien, maar het eigene van jouw ontwikkelvraag, toegespitst op concreet resultaat.

Onderscheidend

Samengevat richt de aandacht zich middels ervarend leren op: 

  • inspiratie, culturele en levensbeschouwelijke waardenoriëntatie
  • creativiteit en verbeelding
  • de koppeling van loopbaan aan persoonlijke vragen
  • oplossingsgerichte verandering
  • evenwicht in gedachten, gevoel en gedrag
  • het denken van doeners en het doen van denkers
  • natuurlijk op adem komen
  • buitenkant volgt binnenkant

Netwerk

Borghuis Counseling & Coaching is deel van een netwerk van coaches en externe vertrouwenspersonen, met ieder een eigen specialisatie. Sinds jaren begeleiden zij mensen als leidinggevende, mediator, personeelsfunctionaris, of psycholoog en specialiseerden zich tot gecertificeerd coach of vertrouwenspersoon.

Over Janet Borghuis

Van jongsaf komt het doen en laten van mensen bij mij binnen: wat hen in beweging brengt, waar zij voor gaan en wat zij daar voor over hebben. Een helder oog heb ik voor waarden, zingeving, gewoonten, gedrag en taalgebruik voortkomend uit een specifieke culturele achtergrond; het gaat mij goed af daarin te schakelen en aan te sluiten.
Mijn omgevingsbewustzijn uit zich verder in veelvormige creativiteit, waarvan grafisch atelier de meest beeldende is.

Over Borghuis

De natuur laadt mij op en een speels gevoel voor taal zet ik om in betekenisvolle columns ter inspiratie. Luchtig relativeringsvermogen is altijd in de buurt.

Professionele achtergrond

  • instellingen voor hbo, mbo en voortgezet onderwijs
  • levensbeschouwelijke en non-gouvernementele organisaties
Als projectleider, vertrouwenspersoon, docent, toeruster en inspireerder werk ik steeds met en voor mensen op het raakvlak van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en zingevingsvragen. Ik ben thuis in de  religiewetenschappen, geestelijke verzorging, ethiek en morele dilemma's. Aanvullend ben ik opgeleid tot intuïtief coach en vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Verder heb ik leren organiseren vanuit de realiteit van de context.

Contact

Borghuis Counseling & Coaching werkt vanuit Zeist, Utrecht e.o., de Utrechtse Heuvelrug, Veluwe, Arnhem e.o., Amsterdam en elders in de Randstad. Begeleiding vindt plaats op een andere dan je woon- of werkplek. Eventuele voorkeur voor de eigen omgeving is in overleg mogelijk. Een kennismakingsgesprek leidt niet automatisch tot een opdracht.Borghuis Counseling & Coaching Zeist
Janet G. Borghuis
Jan Meerdinklaan 26
3702 TE Zeist
06 124 78 016

030 6925448
info@borghuiscoaching.nl
kvk 30270735


LinkedIn LinkedIn profiel

 

Links

www.natuurlijkverbeelden.nl

www.workshop-express.nl